Strona główna

Konferencja “Żywność i żywienie w 21 wieku” (Food and nutrition in 21st century) jest jedną z flagowych imprez organizowanych w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Jej głównymi celami są:

  • zidentyfikowanie głównych zagrożeń dla europejskiej bio-gospodarki w świetle polityki Unii Europejskiej dotyczącej tego obszaru. W szczególności tematem obrad będą zagrożenia dla przemysłu spożywczego, rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego i jakości żywności a także wpływu diety na zdrowie i jakość życia europejskich obywateli,
  • zidentyfikowanie głównych światowych trendów w nauce o żywności i żywieniu,
  • opracowanie zaleceń dla europejskiej polityki naukowej w zakresie żywności i żywienia.

Oczekuje się, że w konferencji weźmie udział ponad 400 uczestników z całej Europy: naukowców, polityków, przedstawicieli przemysłu, organizacji konsumentów i innych. Jest to imponująca liczba ekspertów posiadających znaczną wiedzę w bardzo różnych dziedzinach związanych z żywnością i żywieniem. W opinii organizatorów, dla realizacji celów konferencji będzie bardziej korzystne wykorzystanie tej wiedzy i zasięgnięcie opinii uczestników na tematy związane z konferencją zamiast prowadzenia akademickich wykładów o najnowszych osiągnięciach nauki i technologii w tych dziedzinach. Dlatego Konferencja będzie zorganizowana w formie warsztatów/sesji panelowych, podczas których zainicjowana będzie ogólna dyskusja o głównych zagrożeniach dla europejskiej bio-gospodarki oraz potrzeby badań mających na celu przeciwdziałanie tym zagrożeniom. Spodziewanym efektem dyskusji będzie zdefiniowanie priorytetów dla europejskich i krajowych programów badawczych w dziedzinie żywności i żywienia na okres najbliższych 10-15 lat.

Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 września na Zamku Królewskim w Warszawie. Oficjalnym językiem będzie angielski, przy czym zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne na język polski.

Udział w Konferencji jest bezpłatny, lecz wymagana jest rejestracja.