Organizatorzy

Konferencja jest organizowana wspólnie przez:

oraz

w ścisłej współpracy z Dyrektoriatem ds. Biotechnologii, Rolnictwa i Żywności Komisji Europejskiej. Patronat  merytoryczny nad konferencją sprawuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Partnerami merytorycznymi organizatorów są:

i

Organizacja konferencji jest współfinansowana przez Budżet Państwa oraz przez Komisję Europejską w ramach projektu „FoodConference” (7. Program Ramowy, Nr umowy FP7-Adhoc-2007-13-280424), przyznanego Instytutowi Ogrodnictwa.

Komitet Organizacyjny

 • Prof. Lech Michalczuk, Instytut Ogrodnictwa – przewodniczący
 • Prof. Franciszek Adamicki, Instytut Ogrodnictwa
 • Mgr Agnieszka Antosiak, Instytut Ogrodnictwa
 • Prof. Eugeniusz Chyłek, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Prof. Ryszard Kosson, Instytut Ogrodnictwa
 • Prof. Maria Koziołkiewicz, Politechnika Łódzka
 • Dr Barbara Michalczuk, Instytut Ogrodnictwa
 • Mgr Agnieszka Pełka, Instytut Ogrodnictwa
 • Prof. Witold Płocharski, Instytut Ogrodnictwa
 • Dr Krzysztof Rutkowski, Instytut Ogrodnictwa
 • Mgr Monika Rzepecka, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Dr Lidia Sas Paszt, Instytut Ogrodnictwa
 • Dr Ewa Szkiłądź, Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskich Programów Badawczych

Komitet Programowy

 • Prof. Andrzej Babuchowski, Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Komisji Europejskiej w Brukseli
 • Prof. Stanisław Bielecki, Politechnika Łódzka
 • Prof. Luca Corelli Grapadelli, Uniwersytet Boloński, Włochy
 • Prof. Mike Gibney,  Uniwersytet w Dublinie, Irlandia
 • Mgr Krzysztof Gulda, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Prof. Mirosław Jarosz, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
 • Prof. Dietrich Knorr, Politechnika Berlińska, Niemcy
 • Prof. Lech Michalczuk, Instytut Ogrodnictwa
 • Prof. Cristina Nerin, Uniwersytet w Saragossie, Hiszpania
 • Dr Christian Patermann, niezależny konsultant, były Dyrektor w Dyrektoriacie ds. Biotechnologii, Rolnictwa i Żywności w Komisji Europejskiej
 • Geoff Tansey, niezależny konsultant, członek Brytyjskiej Komisji Etyki Żywnościowej
 • Prof. Mieke Uyttendaele, Uniwersytet w Gandawie, Belgia