Program konferencji

Program Konferencji "Żywność i żywienie w XXI wieku"

8 września 2011

08.0017.00 Konferencyjna wycieczka terenowa
19.0021.00 Kolacja powitalna
Centralna Biblioteka Rolnicza, Krakowskie Przedmieście 66
9 września 2011 
08.00–09.00 Rejestracja
Zamek Królewski w Warszawie, Arkady Kubickiego
09.00–11.30 Sesja plenarna
Zamek Królewski w Warszawie, Arkady Kubickiego
Przewodniczący sesji – Prof. Stanisław Bielecki
9.00 Rola nauki i badań w zmierzeniu się z wyzwaniami w obszarze żywności i rolnictwa
Prof. Maciej Banach, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
09.15 Polityka rolna Unii Europejskiej na rzecz zapewnienia konsumentowi żywności wysokiej jakości
Dr Marek Sawicki,
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
09.30 Europejskie programy badawcze mające na celu stworzenie sprawnego i zrównoważonego łańcucha zaopatrzenia w żywność
Dr Maive Rute, Dyrektor Dyrektoriatu Komisji Europejskiej ds. Żywności, Rolnictwa i Biotechnologii
09.50 Spojrzenie z perspektywy na bezpieczeństwo żywnościowe i żywienie: wpływ na zdrowie człowieka
Prof. Elke Anklam, Dyrektor Instytutu Zdrowia i Ochrony Konsumentów Wspólnotowego Centrum Badań
10.05      Główne zagrożenia dla europejskiego przemysłu rolno-spożywczego
Dr Michael E. Knowles, Przewodniczący Europejskiej Platformy Technologicznej “Żywność dla życia”
10.30   Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego w skali globalnej tworzenie sprawiedliwego i zrównoważonego systemu zaopatrzenia w żywność w zmieniającym się świecie
Geoff Tansey, niezależny konsultant, członek Brytyjskiej Komisji Etyki Żywnościowej
10.55   Reformy Wspólnej Polityki Rolnej i ich potencjalny wpływ na konkurencyjność europejskiego przemysłu rolno-spożywczego
Prof. Andrzej Babuchowski, Radca Ministra ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Komisji Europejskiej
11.20 Dyskusja
11.30–12.00    Przerwa na kawę
Zamek Królewski, Foyer Arkad Kubickiego
11.30 Konferencja prasowa (wyłącznie za zaproszeniami)
Zamek Królewski, Skarbiec Wielki
12.00–14.00    Równoległe sesje panelowe
   
Sesja 1 Zrównoważony łańcuch zaopatrzenia w żywność
Zamek Królewski, Sala Koncertowa
Moderator i sprawozdawca – Dr Christian Patermann
  Wykłady wprowadzające
12.00 Samowystarczalność żywnościowa w warunkach globalnego rynku i zmieniającego się klimatu
Prof. Mieke Uyttendaele, Uniwersytet w Gandawie, Belgia
12.15 Efektywne wykorzystanie zasobów w biogospodarce
Prof.  Gerhard Schiefer, Uniwersytet w Bonn, Niemcy
12.30       “Zazielenienie” przemysłu spożywczego
Dr Ulf Sonesson, Szwedzki Instytut Żywności i Biotechnologii, Gothenburg, Szwecja
12.45–14.00   Dyskusja
   
Sesja 2 Jakość i bezpieczeństwo żywnościowe
Zamek Królewski, Sala Wielka (Balowa)
Moderator i sprawozdawca Prof. Dietrich Knorr
  Wykłady wprowadzające
12.00 Zmiana klimatu i bezpieczeństwo żywnościowe
Dr Hans J.P. Marvin, Instytut Bezpieczeństwa Żywnościowego, Wageningen, Holandia
12.15        Żywność modyfikowana genetycznie
Prof. Tomasz Twardowski, Politechnika Łódzka, Polska
12.30 Bezpieczne produkty żywnościowe i bezpieczne opakowania
Prof. Cristina Nerin, Uniwersytet w Saragossie, Hiszpania
12.45–14.00 Dyskusja
   
Sesja 3 Żywienie a zdrowie i jakość życia europejskich konsumentów
Zamek Królewski, Arkady Kubickiego
Moderator i sprawozdawca Prof. Dariusz Nowak
  Wykłady wprowadzające
12.00 Otyłość i inne choroby dietozależne
Prof. Mike Gibney,  Instytut Żywności i Zdrowia, Uniwersytet w Dublinie, Irlandia
12.15   Zdrowa dieta i zrównoważona konsumpcja
Prof. Erik Millstone, Centrum Freemana ds. Polityki Naukowej, Uniwersytet w Brighton, Anglia
12.30 Nutrigenomika i nutrigenetyka czy to klucz do zdrowego odżywiania się?
Prof. Maria Koziołkiewcz, Politechnika Łódzka, Polska
12.45–14.00    Dyskusja
14.00–15.00  Lunch
Zamek Królewski, Foyer Arkad Kubickiego
Zwiedzanie wystaw żywości regionalnej
   
15.00–16.30    Końcowa sesja plenarna i podsumowanie
Zamek Królewski, Arkady Kubickiego
Przewodniczący Geoff Tansey
15.00        Sprawozdanie z obrad sesji "Zrównoważony łańcuch zaopatrzenia w żywność"
Dr Christian Patermann
15.15        Sprawozdanie z obrad sesji "Jakość i bezpieczeństwo żywności"
Prof. Dietrich Knorr
15.30        Sprawozdanie z obrad sesji "Żywienie a zdrowie i jakość życia europejskich konsumentów"
Prof. Dariusz Nowak
15.45–16.30    Dyskusja i posumowanie obrad
16.30–17.30   Koktajl pożegnalny
Zamek Królewski, Foyer Arkad Kubickiego